جواهر سازی (۶ سال به بالا)
کودکان به سرعت رشد می‌کنند و در طول چند ماه قد آنها از خط‌هایی که پیش از این بر روی دیوار کشیده‌اید فراتر می‌رود.این سرعت رشد به قدری زودگذر و سریع است که گاهی آرزو می‌کنیم که ای کاش می‌توانستیم زمان را متوقف کنیم و بچه‌ها را همانطور کوچک نگه داریم تا بتوانند لذت کودکی […]