به روند سلامتی فرزندانتان توجه کنید

  • روزانه سطح ایمنی بدن کودکتان را چک کنید!
  • به کودکتان در مسواک زدن کمک کنید.
  • در کنار کودکان مواد دودزا و تنباکو استعمال نکنید.
  • غذاهای مفید به کوکتان پیشنهاد بدهید.
  • کودکتان را تشویق کنید تا ۶۰ دقیقه در روز فعالیت فیزیکی داشته باشد .

مهدکودک دوزبانه ماهبد
هدف ما پرورش کودکانی شاد است.

اینستاگرام مهدکودک ماهبد را دنبال کنید