سندرم نتیجه فوری

نتایج فوری عموما و راه حل های سریع یا به عبارتی ره صد ساله رو یک شبه رفتن دارای ریسک و یا نتیجه دور از انتظار میباشد .

این سندرم به تازگی خیلی به چشم می خوره افرادی که می خواهند

  • یک شبه فول انگلیسی صحبت کنن
  • یک شبه مانکن بشن و خوش هیکل بشن
  • یک شبه هر هنر و فنی رو فرا بگیرن
  • یک شبه بهترین آرایشگر وخیاط و راننده و آشپز

و موارد این چنینی بسیار

این سندرم متاسفانه گریبانگیر خیلی از افراد جامعه شده است و بازار تبلیغات ر و داغ داغ کرده تبلیغاتی از این دست که: کودک یک ساله شما می تواند به چند زبان صحبت کند و یا در مدت کم تر از سه هفته به زبان انگلیسی مسلط می شوید و تبلیغاتی اینچنینی باور خیلی از ما شده است یقین داشته باشید کسب هرحرفه و مهارتی نیاز به زمان و تمرین و ممارست و انضبات دارد

دچار سندرم نتیجه فوری نشوید وآن را به فرزندان خود منتقل نکنید قرار نیست فرزندان ما در هر رشته ای تخصص پیدا کنند آنها باید شاد زندگی کردن را بیاموزند

از این سندرم فاصله بگیرید

حمیلا بخشی