مقطع دبستان ( ۶ سال به بالا )
مقطع دبستان در مهدکودک ماهبد دارای یک مربی با تجربه و یک کمک مربی می باشد. نگهداری فرزندان شما بصورت نیمه وقت(بعد از زمان مدرسه) همراه با ناهار گرم و عصرانه با سرویس رایگان از مدرسه تا مهد با همراهی مربیان و معلمان با تجربه برای کمک به انجام تکالیف و کمک های درسی به […]
مقطع پیش دبستانی( ۵ تا ۶ سال )
مقطع پیش دبستانی در مهدکودک ماهبد دارای یک مربی با تجربه و یک کمک مربی می باشد. عمده ترین هدف آموزش در این دوره آماده کردن کودکان برای ورود به دبستان است. آموزش مهارتهای اجتماعی نظیر بالا بردن سطح تعامل کودک با دیگر همسالان از جمله آموزشهای مهم دوران پیش دبستانی است.از سوی دیگر، آموزش […]
مقطع پیش آمادگی (۴ تا ۵ سال)
مقطع پیش آمادگی در مهدکودک ماهبد دارای یک مربی با تجربه و یک کمک مربی می باشد.در این کلاس کتاب های آموزشی و پروژه زمین آموزش داده می شود.اکثر کودکان در این گروه سنی ۴ تا ۵ سال با آموزش های موسیقی و چرتکه و روباتیک آۀشنا میشوند و در دوره های تکمیلی مهدکودک ماهبد […]

مقطع کودکستان (۳ تا ۴ سال)
مقطع کودکستان در مهدکودک ماهبد دارای یک مربی با تجربه و یک کمک مربی می باشد. این مقطع سنی بین گروه سنی ۳ تا ۴ سال است وآموزش ها شکل معنا دار تری پیدا کرده و در صورت تمایل و علایق کودکان علاوه برحضور در  کلاس های همگانی؛  در صورت موفقیت در آزمون های سطح […]
مقطع نوپا(۲ تا ۳ سال)
مقطع نوپا در مهدکودک ماهبد دارای یک مربی با تجربه و یک کمک مربی می باشد. این مقطع سنی  بین ۲ تا ۳ سال است و آموزش های ویژه‌ای برای این گروه سنی  در نظر گرفته شده است.کلاس های یوگای مادر در کنار کودک و حضور مدرس آفریقایی تبار ما در کنار کودکان که شعر […]
مقطع شیرخوار ( ۶ ماه تا ۲ سال )
۶ ماه تا ۲ سالگروه سنی
12ظرفیت کلاس
مقطع شیرخوار ( ۶ ماه تا ۲ سال )
مقطع شیرخوار در مهدکودک ماهبد دارای یک مربی با تجربه و یک کمک مربی جهت نگهداری کودکان این سن با رعایت تغذیه و بهداشت صحیح که این کودکان دارای غذای جداگانه و سروقت می‌باشند. سوپ و یک نوع پلو با آب مرغ یا گوشت غذاهای جانبی هستند که برای این پروه از کودکان در نظر […]