مقطع نوپا(۲ تا ۳ سال)
مقطع نوپا در مهدکودک ماهبد دارای یک مربی با تجربه و یک کمک مربی می باشد. این مقطع سنی  بین ۲ تا ۳ سال است و آموزش های ویژه‌ای برای این گروه سنی  در نظر گرفته شده است.کلاس های یوگای مادر در کنار کودک و حضور مدرس آفریقایی تبار ما در کنار کودکان که شعر […]