مقطع پیش دبستانی( ۵ تا ۶ سال )
مقطع پیش دبستانی در مهدکودک ماهبد دارای یک مربی با تجربه و یک کمک مربی می باشد. عمده ترین هدف آموزش در این دوره آماده کردن کودکان برای ورود به دبستان است. آموزش مهارتهای اجتماعی نظیر بالا بردن سطح تعامل کودک با دیگر همسالان از جمله آموزشهای مهم دوران پیش دبستانی است.از سوی دیگر، آموزش […]