آشپزخانه در ذهن خردسالان و کودکان دنیای شگفت‌انگیز و جادویی است که معمولاً ملکه خانه، مادر در آن حضور دارد و جادوگری می‌کند. فضایی مملو از عطر و رنگ..