در باله در کنار تمرکز بر روی حرکات باید به صدای موسیقی خوب گوش داد تا هماهنگی بین حرکات و ریتم آهنگ برقرار شود. در باله ، گوش دادن به موسیقی همراه با حرکات موزون یک فعالیت شادی هست که شاید تنها هدف رقیصدن در آن نباشد بلکه کودک شما با تمرکز بر روی حرکت دقت او افزایش پیدا می‌کند.پس شاید اگر برای زمان بعد از مدرسه کودک‌تان برنامه ریزی کلاس‌های ورزشی، پیانو و یا درس ویولون دارید، آموزش باله یک انتخاب برای دختر یا پسر شما هست که شروع آن در سن کودکی بهتر هست.از طرفی یادگیری باله یک مهارتی هست که می‌تواند برای یادگیری سایر ورزش هاکمک باشد.