رباتیک و آموزش رباتیک ، در حال حاضر یکی از رشته های جذاب برای کودکان و نوجوانان است، چون این رشته با توجه به رشد علم و تکنولوژی در دنیا ، در آینده یکی از مهمترین شاخه های علم خواهد بود و علاوه بر آن ، کار کردن و ساختن ربات باعث رشد تفکر و خلاقیت در کودکان می شود .