مقطع نوپا در مهدکودک ماهبد دارای یک مربی با تجربه و یک کمک مربی می باشد. این مقطع سنی  بین ۲ تا ۳ سال است و آموزش های ویژه‌ای برای این گروه سنی  در نظر گرفته شده است.کلاس های یوگای مادر در کنار کودک و حضور مدرس آفریقایی تبار ما در کنار کودکان که شعر و ورزش را با کودکان کار می کند.مربیان برای این گروه سنی آموزش های لازم و مناسب را دیده اند و در آخر هر ماه گزارش های فعالیت های خود و فرزندانتان را ارائه میکنند .

No Course Review(s)

Leave a Comment

Your email address will not be published.