مقطع کودکستان در مهدکودک ماهبد دارای یک مربی با تجربه و یک کمک مربی می باشد. این مقطع سنی بین گروه سنی ۳ تا ۴ سال است وآموزش ها شکل معنا دار تری پیدا کرده و در صورت تمایل و علایق کودکان علاوه برحضور در  کلاس های همگانی؛  در صورت موفقیت در آزمون های سطح بندی در کلاس های فوق برنامه ماهبد شرکت کنند.کلاس های یوگا و آموزش موسیقی برای کودکان این گروه سنی در نظر گرفته شده است.