الهه بدلی

کمک مربی کودکستان

مدرک تحصیلی : دیپلم

سابقه کار: ۵سال

مدارک و دوره ها : 

دارای گواهینامه بهداشت و اصناف

دارای کارت بهداشت