تکتم بهادری

کمک مربی شیرخوار

مدرک تحصیلی : دیپلم

سابقه کار: ۷سال

مدارک و دوره ها:

دارای گواهینامه بهداشت و اصناف

دارای کارت بهداشت