سحر عباس نژاد

کمک مربی نوپا

مدرک تحصیلی : دیپلم

سابقه کار: ۳سال

مدارک و دوره ها : 

دارای گواهینامه بهداشت و اصناف

دارای کارت بهداشت