علی رمضان نژاد

مدرس شطرنج

قهرمان دو دوره مسابقات شطرنج مربی تيم شطرنج دانشگاه گيلان

برو به کلاس های علی رمضان نژاد نمایش