فاطمه امیری

کمک مربی پیش آمادگی

مدرک تحصیلی : دیپلم

سابقه کار: ۶سال

مدارک و دوره ها : 

دارای گواهینامه بهداشت و اصناف

دارای کارت بهداشت