منیر میرحسینی

مدیر داخلی و مسئول مالی

مدرک تحصیلی : کارشناس حسابداری

سابقه کار: ۱۵سال سابقه مدیریت

مدارک و دوره ها:

گواهینامه دوره های مدیریت آموزشی

دارای گواهینامه بهداشت و اصناف

دارای کارت بهداشت

دارای گواهینامه دوره ی کمک های اولیه

دارای گواهینامه ایمنی آتش نشانی