نیلوفر احمدی

مربی نوپا

مدرک تحصیلی : لیسانس کودکیاری

سابقه کار: ۱۴سال سابقه مربیگری

مدارک و دوره ها:

دارای مدرک مربیگری دوره ی اول و دوره ی دوم

دارای گواهینامه بهداشت و اصناف

دارای کارت بهداشت

دارای گواهینامه دوره ی کمک های اولیه

دارای گواهینامه ایمنی آتش نشانی

برو به کلاس های نیلوفر احمدی نمایش