آیا در مواقع اورژانسی اطلاعات لازم در مورد فرزندتان را به خاطر می‌آورید؟

آیا در مواقع اورژانسی اطلاعات لازم در مورد فرزندتان را به خاطر می‌آورید؟

  به خاطر آوردن اطلاعات کودک در مواقع اورژانسی برای والدین بسیار سخت است و به همین دلیل پزشکان به خانواده‌ها توصیه می‌کنند تا تمامی اطلاعات مهم و پزشکی کودک را یادداشت کنند و در مدارک شناسایی کودک قرار دهند تا در مواقع لزوم بتوانند به راحتی اطلاعات را در اختیار پزشکان قرار دهند.   […]

بیشتر بخوانید