بینایی، شنوایی و دیگر حواس نوزاد

بینایی، شنوایی و دیگر حواس نوزاد

آشنایی با میزان بینایی، شنوایی و دیگر حواس نوزاد برای ما بسیار جالب است. نوزاد شما به نظر جز خوابیدن کار زیادی انجام نمی‌دهد و در ساعت بیداری گریه می‌کند و باید پوشک او را عوض کنید. اما اگر با دقت به عکس العمل های نوزاد در برابر صدا، نور، و حرکات توجه کنید می‌فهمید […]

بیشتر بخوانید