ارتباط ورزش و سلامتی، حقیقت ماجرا

ارتباط ورزش و سلامتی، حقیقت ماجرا

پروژه خانواده و سلامتی   در پروژه ارتباط ورزش و سلامتی که شرکت کنندگان آن محققانی از بین دانشجویان ارشد دانشگاه اورتون و اج هیل لیورپول بودند، تحقیقاتی روی خانواده های اهل ورزش و میزان سلامتی آنها به عمل آوردند. این تحقیقات روی خانواده‌هایی که ما بین پارک گودیسون و پارک استنلی زندگی می‌کردند صورت […]

بیشتر بخوانید