۱۰ کاری که کودک قبل از رفتن به مدرسه باید بلد باشد.

۱۰ کاری که کودک قبل از رفتن به مدرسه باید بلد باشد.

  به مرور زمان با افزایش سن کودکان مهارت‌هایی برای زندگی مستقل خود یاد می‌گیرند که در سال قبل توانایی انجام آن را نداشتند. مستقل شدن کودک به این معنی است که بتواند برخی از مسولیت‌هایش را خودش انجام دهد و کارهای شخصی‌اش به عهده بگیرد. کمک و حمایت والدین تا زمانی برای کودک مفید […]

بیشتر بخوانید