پاسخ به سوالات جنسی فرزندان، رسالت اولیا

پاسخ به سوالات جنسی فرزندان، رسالت اولیا

پدر و مادر شدن با پدری و مادری کردن تفاوت دارد. مادر شدن صرفا زادن و پدر شدن توانایی در بارور کردن نیست که این کار از عهده‌ی هر نر و ماده‌ای بر خواهد آمد . در پاسخ به سوالات جنسی کودکان دروغ نگویید آن‌ها جواب صحیح را پیدا خواهند کرد، شرم و خجالت را […]

بیشتر بخوانید