ده راه برای برخورد با کودک سرکش و ستیزه جو

ده راه برای برخورد با کودک سرکش و ستیزه جو

  برخورد مناسب با کودک سرکش برای پدران و مادرنشان یک چالش بزرگ است که گاهی با فرستادن کودک به حمام، خوردن یک غذای خوب و یا خوابیدن کودک سعی می کنند او را آرام کنند و اوضاع را کنترل و کودک را از لجبازی منصرف کنند. بهترین برخورد با کودک ستیزه جو و لجباز […]

بیشتر بخوانید