آموزش به کودکان قبل از دوران مدرسه

در قدم اول برای اینکه فرزند شما بتواند در مدرسه و منزل، آموزش های ساده مهد کودک را درک کند، آنها را پردازش کند و به خاطر بسپارد باید زمینه ها و مقدماتی را فراهم کنید که از خود آموزش مهم تر هستند.

۱- احساس امنیت عاطفی

کودک شما از لحاظ عاطفی و امنیت روحی تامین باشد و دغدغه‌ای در ذهنش نداشته باشد.

۲-خستگی و گرسنگی:

کودک گرسنه نمی‌تواند مطلبی را یاد بگیرد و با مغزی خسته تمرکز کند. پس نیم ساعت قبل از شروع آموزش کودک را سیر کنید. و کودک خوب خوابیده باشد.

۳-آموزش به همراه شعر:

خیلی از آموزش ها را کودک از طریق حفظ کردن شعر های ساده و تکرار آنها یاد می‌گیرد. لغت های تازه و مفاهیم را با تکرار و شعر به کودک آموزش دهید.

۴- قصه خوانی و نمایش:

کتاب های مرتبط را پیدا کنید و برای آموزش مثلا حیوانات با تقلید صدا و خواندن شعرها با لحن های مختلف حیوانات توجه کودک را به یادگیری اسم آنها جمع کنید. با اجرای نمایش های ساده با عروسک ها به همراه کودک میتوانید اسم و رنگ ها را به او یاد دهید.

۵- کاربرد آموزش ها:

مطالبی به کودک آموزش دهید که بتوانید در خیابان، ماشین، موقع حمام و بازی از آنها استفاده کنید و برای کودک یادآوری شوند.برای کودکان با محدوده سنی ۲ تا ۶ سال آموزش ها باید در فضایی شاد و صمیمی باشد و هیچ گاه کودک را مجبور به یادگیری نکنید.

مهدکودک دوزبانه ماهبد
هدف ما پرورش کودکانی شاد است.