آیا در مواقع اورژانسی اطلاعات لازم در مورد فرزندتان را به خاطر می‌آورید؟