روانشناسی کودک چیست و چرا مهم است؟

شما به عنوان پدر و مادر باید بدانید که فرزندان شما نیز در آینده پدران و مادران جامعه خواهند بود و مسولیت های بسیار مهمی در زندگی عهده دار می‌شوند. پس برای شناخت بهتر این دنیا و یادگیری مهارت های گوناگون در زندگی، آنها را درست راهنمایی کرده و به تمام مراحل تغییرات و رشد آنها کمک کنید. همزمان با رشد فرزند شما عواملی مثل محیط زندگی، ژنتیک و جامعه روی تمامی این مراحل تاثیر می‌گذارند و البته تجزیه تحلیل این جزییات و توضیح آن برای کودکان امری پیچیده خواهد بود و این امریست که در آن روانشناس کودک می‌تواند به ما کمک کند.

روانشناسی کودک چیست؟

مطالعه روی نحوه پرورش و رشد کودکان و بررسی روابط کودک با محیط زندگی و خانواده از کارهای یک روانشناس کودک است.

چرا روانشناسی کودک مهم است؟

همه ی پدر ها و مادران می‌خواهند فرزندی سالم و موفق داشته باشند و دوران کودکی و نوجوانی فرزندشان به سلامت طی شود. اما این روند همیشه به سادگی و بدون چالش نمی‌گذرد و برای داشتن بهترین عکس العمل باید آگاهی کافی داشت و یا اینکه از روانشناس کودک کمک گرفت. او می‌تواند با تشخیص حالات و ارائه بهترین راه حل به شما و فرزندتان کمک کند. یک روانشناس کودک تمامی حالات و بازخوردهای روانی آن را می‌شناسد و با توجه به آنها به تحلیل تمامی حرف ها، نحوه ی ارتباط کودک، راه رفتن و حتی دویدن او می‌پردازد و در صورت مشاهده هر گونه مشکل راه حل مناسب آن را ارائه می‌دهد تا بتوانید مسائل کودک را در همان دوران اولیه و قبل از حاد شدن حل کنید و بهترین برخورد را در آن زمان داشته باشید.

 

روحیات فردی و تاثیرات اجتماعی ارتباط با روانشناس کودک

روحیه و رفتار هر فرد در جانعه تاثیر گذار است. رفتارهای کودک شامل احساسات، درک، فهم و کنترل احساسات است که همزمان با رشد کودک و رسیدن به مراحل جدید تمامی این موارد پیچیده تر می‌شوند مانند اعتماد به نفس، امید، موفقیت، شکست و درک احساسات دیگر افراد زندگی شان. شناخت این احساسات و دانستن بهترین عکس العمل به کودک و موفقیت هایش در زندگی کمک می‌کند که این امر با کمک گرفتن از مشاوران و روان شناسان ممکن است.
کودک با دانستن و شناخت احساسات در جامعه می‌تواند در شرایط های خاص بهترین برخوردها را با محیط زیست، حیوانات و سایر افراد جامعه داشته باشد و با نگاهی کلی تر با داشتن چنین کودکانی در آینده می توانیم جامعه ای بهتر و امن تر برای زندگی داشته باشیم.

 

روانشناسی کودک و مزایای آن برای خانواده

خانواده ها با بهره گیری از راهنمایی ها و تحلیل های یک روان شناس می‌توانند در شرایط خاص و اضطراری که ممکن است برای هر خانواده ای پیش بیاید بهترین برخورد ها و عکس العمل ها را داشته باشند و در مسیر زندگی بهترین راه را پیش روی فرزندشان قرار دهند و از سلامتی روحی آنها در تمام مراحل زندگی آسوده خاطر باشند.

«مهدکودک دوزبانه ماهبد»
هدف ما پرورش کودکانی شاد است.