شکننده تربیت نکنیم

برای تربیت کودکان و داشتن فرزندانی قوی و مسولیت پذیر رعایت نکاتی بسیار ضروری و مهم است، عشق علاقه به کودکان نباید موجب شود که آنها در آینده افرادی ضعیف و ناموفق در جامعه باشند. فراهم کردن رفاه بیش از حد و انجام مسولیت‌های کودک می‌تواند به ضرر او تمام شود. کودکان قرار نیست همیشه در موفقیت به رویشان باز باشد آنها را آماده ی دنیایی کنید که شکنندگی نمی شناسد، بزرگ ‌تر که شدند گاهی از آن‌ها بخواهید نان بخرند، حتی یک بار شده در صف بایستند.

– نترسید از اینکه زمین بخورند،اجازه دهید گریه کنند اما دوباره بایستند.

– فراموش نکنید زندگی توام با پیروزی هرگز نبوده است.

– مطمئن باشید به کسی در صف نانوایی تجاوز نمی‌کنند.

– گاهی مسیرهایی را با او پیاده طی کنید.

– گاهی از وسایل تقلبه عمومی استفاده کنید.

– فرزندانتان را تک بعدی و مصرف کننده تربیت نکنید.

– هرگز به جایش پاسخ نگویید و تصمیم نگیرید.

– دخترهایتان را اگر کلاس رقص می‌فرستید شستشو ظروف و کارهای منزل را یاد آوری کنید.

– پسرانتان را مسئولیت پذیر تربیت کنید اتفاقی نمی افتد اگر گاهی برای آماده شدن غذا صبر کند.

از کودکی بگذارید تفاوت ها را ببینند و نگران نباشید، برایش توضیح دهید سبک های زندگی به تعداد انسان های جامعه متفاوت است. همانقدر که آنها را برای آشپزی تشویق می‌کنید برای تعمیر قفل اتاق هم ترغیب کنید.

آستانه تحمل کودکان را بالا ببرید از فرزندانتان بخواهید برای به دست آوردن خواسته‌هایشان کار كنند. به دخترانتان اعتماد کنید و آنان را به تجربه های بزرگ دعوت کنید بگذارید از حلقه ی بسته تجربه های کوچک، قابلیت رشد نایافته رهایی پیدا کنند و بخش مردانه ي انها را قوی تر كنيد. هوش اجتماعی چیزی غیر از این ها نیست. یقین داشته باشیدبا قوی کردن فرزندان خود خیالتان از چند نسل بعد آنها راحت می‌شود

حمیلا بخشی(روان شناس بالینی)

 

مهدکودک دوزبانه ماهبد
هدف ما پرورش کودکانی شاد است.