صحبت کردن کودک و زمان مناسب آن

صحبت کردن کودک و زمان مناسب آن

  صحبت کردن برای کودک مهارتی است که در سال‌های اول زندگی همزمان با رشد و یادگیری سایر مهارت‌ها بدست می‌آید. زمان دقیقی برای صحبت کردن کودک وجود ندارد برخی کودکان استعداد بیشتری در یادگیری کلمات دارند و برخی دیگر دیر تر حرف می‌زنند. برخی کودکان قبل از اولین تولد می‌توانند کلمات مامان و بابا […]

بیشتر بخوانید